Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Novinky

__________

 

ROK 2018

 

Vážení sousedé.

O víkendu 3. a 4.2.2018 jsme prováděli odečty vodoměrů a poměrových indikátorů spotřebovaného tepla. S odečtovou firmou jsem prošel téměř všechny byty a promluvil téměř se všemi členy bytového družstva. Snažil jsem se zodpovědět všechny dotazy těch, kteří se nezúčastnili dílčích schůzí v jednotlivých č.p. Zodpověděl jsem dotazy týkající se rozúčtování energií, systému měření indikátorů spotřebovaného tepla, dotazy ohledně koeficientů jednotlivých bytů, kterými jsou násobeny spotřeby v těchto bytech atd. Zapsal jsem si podněty, návrhy na řešení problémů. Všemi těmito připomínkami se budeme postupně zabývat. Děkuji všem, kdož byli na odečty doma, za příjemné přijetí a podnětné návrhy. Termíny druhých odečtů budou včas zveřejněny.

Miloslav Hudec, předseda představenstva NBD

___________________________________________________________________________

Oznámení

Při odečtech a kontrole jsme zjistili, že nám kdosi hází odpadky z okna. Nikoli do kontejneru či popelnice, ale na travnaté prostranství. Na fotografiích v rubrice Fotoalbum je zachycen stav za domem č.p. 2272 ze dne 4.2. 2018. A jen postřeh. Čím více toto prostranství pan domovník uklízí, tím více to komusi vadí a přes noc prostor opět zahltí odpadky... 

Za NBD: Miloslav Hudec, předseda představenstva

___________________________________________________________________________

 

Oznámení

Dne 1.1 2018 domovník č.p. 2272 vyčistil patu okapového svodu - viz fotografie v rubrice Fotoalbum. Již několikrát jsme žádali obyvatele podkrovních bytů, aby nevyhazovali nedopalky z oken do okapového žlabu. Dochází k ucpávání paty okapového svodu a následně k podmáčení stěn přízemního bytu. V případě, že se situace bude opětovně opakovat, půjdou veškeré náklady na vzniklé škody za nájemníky z těchto horních bytů.

Za NBD: Miloslav Hudec, předseda představenstva

___________________________________________________________________________

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis ze schůzí NBD v jednotlivých číslech popisných. Schůze probíhaly během měsíců prosinec 2017 a leden 2018.

 

________

ROK 2017

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis ze schůze kontrolní komise, která se konala 25.11.2017.

___________________________________________________________________________

Do rubriky Dokumenty a formuláře byly vloženy průkazy energetické náročnosti budovy za jednotlivé objekty (energetické štítky)

1. Leknínová 2271 - 2273

2. Leknínová 2274 - 2276

3. Říční 2277 - 2279

NBD reaguje na požadavek bydlících členů bytového družstva, aby tuto informaci měli k dispozici k vůli prodeji svých bytů (družstevních podílů) a případně předali tuto informaci budoucímu kupujícímu nebo realitní kanceláři.

___________________________________________________________________________

Do rubriky Fotoalbum (Fotodokumentace roku 2017) byly vloženy fotografie monitorující stav střech po vichřici ze dne 29.10.2017. Představenstvo řeší tuto skutečnost s pojišťovnou jako škodnou událost. Byla také poničená anténa satelitního přijímače v ul. Leknínová 2274, která patří bytu č. 3.  Nymburské bytové družstvo upozorňuje, že nenese odpovědnost za zařízení umístěná nájemníky na obálku domu a nebude tyto záležitosti řešit.

___________________________________________________________________________

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis o provedeném školení o zacházení s elektrickým zařízením, elektrickými spotřebiči a elektrickým ručním nářadím a osvědčení o vykonané zkoušce o odborné způsobilosti k elektrotechnice, vyhláška 50/1979 Sb.

___________________________________________________________________________

Do rubriky Fotoalbum (Fotodokumentace roku 2017) byly vloženy fotografie z č.p. 2271 včetně vyjádření představenstva NBD. Fotografie dokládají, jakým negativním způsobem je přistupováno k majetku bytového družstva.

Za NBD: Miloslav Hudec, předseda představenstva

___________________________________________________________________________

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis ze schůze kontrolní komise, která se konala 13.8.2017.

___________________________________________________________________________

Do rubriky Dokumenty a formuláře byla vložená zpráva o provedené kontrole spalinových cest v domech NBD, dle vyhlášky č. 34/2016.

___________________________________________________________________________

Dne 13.8.2017 v 18.30 hod. se uskuteční veřejná kontrolní komise NBD. Místo konání bude ještě upřesněno dle počtu zájemců.

Za NBD: Miloslav Hudec

___________________________________________________________________________

Do rubriky Dokumenty a formuláře bylo vloženo vyúčtování za úklid společných prostor v ulici Leknínova, č. p. 2271, 2275 a 2276.

___________________________________________________________________________

Do rubriky Dokumenty a formuláře byly vloženy informace k úklidu společných prostor v ulici Leknínova, č. p. 2271, 2275 a 2276.

___________________________________________________________________________

Oznámení NBD - školení BOZP a elektro.

Školení BOZP a elektro "osoby poučené" proběhne dne 27.6. 2017 v salonku restaurace "U Kotherů". Sraz je v 18.30 hodin. Školení je povinné pro všechny domovníky.  

Za NBD: Miloslav Hudec

___________________________________________________________________________

Nymburské bytové družstvo oznamuje, že jednání se zástupci realitních kanceláří, zastupujícími advokátními kancelářemi, příprava dokumentů, konzultace aj. bude možné až po zaplacení poplatku 1.500,- Kč v kanceláři NBD za každou započatou hodinu. Tisk kopií dokumentů vel. A4 v kanceláři NBD - 20,- Kč/strana. 
 
Za NBD, kontrolní komisi : Václav Šnobl, Radovan Sležek

___________________________________________________________________________

Vážení sousedé, protože se chystá školení a to jak bezpečnosti práce, tak pro osoby "poučené", které mohou na základě certifikace provádět i drobné práce v údržbě ve vchodě, žádáme dobrovolníky o účast. Jedná se především o domy č. p. 2271 a 2276, kde již léta nefunguje domovník. Školení jsou povinni zúčastnit se všichni současní domovníci. Termín školení bude včas zveřejněn.

Za představenstvo NBD dne 5.6.2017: Miloslav Hudec

___________________________________________________________________________

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis ze schůze kontrolní komise, která se konala 20.5.2017.

___________________________________________________________________________

Sdělujeme Vám, že dne 15.5. 2017 byly zprovozněny ve všech společných anténních rozvodech - STA - programy v HD kvalitě. Nalaďte si prosím své TV přijímače a z MS v hokeji již můžete mít lepší zážitek!

Původní programy zůstávají v kmitočtovém spektru na svých místech. Byla též proměřena kvalita signálu i obrazu, a to jak původních kanálů, tak i přidaných. Vše v normě s velkou rezervou.

Za představenstvo NBD: Miloslav Hudec

___________________________________________________________________________

Do rubriky Fotoalbum byly vloženy fotografie z rekonstrukce střešních prostupů na bytových domech NBD z dubna 2017.

___________________________________________________________________________

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis ze schůze kontrolní komise, která se konala 20.4.2017.

___________________________________________________________________________

Do rubriky Dokumenty a formuláře byla vložená zpráva o revizi plynového zařízení v domech NBD Leknínova č. p. 2271 - 2276 a Říční č. p. 2277 - 2279.

___________________________________________________________________________

Do rubriky Dokumenty a formuláře byly vloženy záznamy o preventivní požární prohlídce domů NBD Leknínova č. p. 2271 - 2276 a Říční č. p. 2277 - 2279.

___________________________________________________________________________

Do rubriky Dokumenty a formuláře byla vložena dvě oznámení o revizích plynových rozvodů v domech NBD včetně kontroly spotřebičů v bytech.

___________________________________________________________________________

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis ze schůze kontrolní komise, která se konala 4.3.2017.

___________________________________________________________________________

Dne 4.3.2017 (sobota), od 18.00 hodin se uskuteční kontrolní komise NBD. V případě zájmu o účast kontaktuje p. Červenku nebo p. Hudce. Podle počtu osob bude upřesněno místo konání. Děkujeme, předsednictvo NBD

___________________________________________________________________________

Vážení přátelé.

V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří nám umožnili odečty poměrových měřidel a vodoměrů v prvním odečtovém termínu. Děkuji za příjemné přijetí v domácnostech a za Vaši trpělivost. Snažil jsem se, vzhledem k pravidelně malé účasti na členských schůzích, se všemi doma promluvit o jejich potřebách, problémech, podnětech, závadách v bytech. Ale i zodpovědět případné dotazy k organizaci bytového družstva, plánech či případné nespokojenosti s čímkoli. Z rozhovorů vyplynulo, že jste s bydlením spokojeni. Nejvíce podnětů padlo k problému střešních prostupů, odvětrání a vyskytujících se plísní. Mohu všechny ubezpečit, že toto vše evidujeme a po ustálení klimatických podmínek se započne opět s pracemi. K rosení oken snad jediné - větrat. A taktéž provádět pravidelnou roční údržbu mechaniky a dřevěných částí oken a to nejlépe specializovanou firmou. Však jsme tento problém mnohokrát diskutovali na schůzích. 
 
Druhý termín odečtů poměrových měřidel a vodoměrů bude včas zveřejněn na nástěnkách i s čísly bytů.
 
Za Nymburské bytové družstvo Miloslav Hudec, předseda představenstva

___________________________________________________________________________

Do rubriky Fotoalbum byly vloženy fotografie ucpané kanalizace před vyčištění, dům č.p. 2275.

___________________________________________________________________________

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis ze schůze kontrolní komise, která se konala 14.1.2017.

 

___________________________________________________________________________

 

 

Rubriky