Jdi na obsah Jdi na menu

Archiv - novinky a aktuality rok 2016

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis ze schůze kontrolní komise, která se konala 17.12.2016.

 

Do rubriky Fotoalbum byly vloženy fotografie ze zkušebního zateplení společných prostor v č.p. 2278.

 

Do rubriky Fotoalbum byly vloženy fotografie z rekonstrukce střešních odvětrávacích komínků v č.p. 2271, 2273 a 2277.

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis z členské schůze NBD, která se konala dne 12.11.2016.

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis ze schůze kontrolní komise, která se konala 8.10.2016.

 

Pozvánka na členskou schůzi NBD, která se koná v sobotu 12.11.2016 od 18.00 hodin v restauraci U Huličků, Drahelická 1/69. Program schůze a další informace najdete v příloze.

Pozvánka na členskou schůzi NBD 12.11.2016

 

Do rubriky Fotoalbum byly vloženy fotografie z rekonstrukce podlahy v č.p. 2277.

 

Do rubriky Fotoalbum byly vloženy další fotografie z oprav havárie na odpadním potrubí č.p. 2276.

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis ze schůze kontrolní komise, která se konala 22.9.2016.

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis ze schůze kontrolní komise, která se konala 10.7.2016.

 

Do rubriky Fotoalbum byly vloženy první fotografie pořízené po odkrytí vrchního betonového plata kanalizačního potrubí v č.p. 2276. Další fotografie dokumentující práce na odstranění závad budeme průběžně vkládat.

Za představenstvo NBD: Miloslav Hudec, Pavel Červenka

 

Informace k probíhajícím opravám nefunkční kanalizace v č.p. 2276

Po odkrytí vrchního betonového plata bylo zjištěno značné sesednutí podkladového materiálu, který při pokládání kanalizace nebyl dostatečně zhutněn. Dále se ukázalo, že potrubí je položeno v zemi bez předchozích úprav a podsypání podloží. Vše bylo zasypáno pouze stavební sutí s množstvím úlomků cihel, zbytků kovových armatur, skla a dalších odpadních materiálů. V současné době probíhají výkopové práce pod betonovým platem a to z důvodu, aby nemusely být bourány sklepní kóje.

Za představenstvo NBD dne 30.8.2016: Miloslav Hudec, Pavel Červenka

 

Informace k závadě kanalizačního systému pod č.p. 2276

Vážení přátelé, dne 11. 8. 2016 se uskutečnila schůzka v č.p. 2276. Důvodem byla vážná závada na kanalizačním systému, kterou odkryla kamerová zkouška. Bylo konstatováno, že bohužel k lokalizaci závady (prasklého potrubí) došlo pod sklepními kójemi. V současné době nevíme, jak rozsáhlé budou bourací práce, které mají obnažit poruchu. Je dokonce možné, že se bude muset část sklepních kójí vybourat. Dotčení budou včas informováni písemně, jelikož právě tito na schůzce nebyli přítomni.

Za představenstvo NBD dne 23.8.2016: Miloslav Hudec

 

Do rubriky Fotoalbum byly vloženy fotografie pořízené kamerovou zkouškou při revizi kanalizačního potrubí v č.p. 2276 dne 1.8.2016. Došlo zde k opětovné havárii. Byl kontaminován přízemní byt a taktéž došlo k zatopení šachty s částí odpadního potrubí a čistícím otvorem, která je umístěna ve sklepních prostorách. K lokalizaci závady byla objednána firma "Instalatérství Hampl". Bylo vyčištěno kanalizační potrubí a provedena kamerová zkouška. Fotografie přikládáme. Z pořízených fotografií a po konzultaci s techniky lze odvodit, že pravděpodobně došlo k rozpojení, utržení, napojovacího kolene pod betonovým platem ve sklepních prostorách. Bohužel po lokalizaci místa havárie se ukazuje, že bude nutné provést bourací práce pod sklepními kójemi. V dotčeném č.p. plánujeme před zahájením oprav schůzku s nájemníky.

Za představenstvo NBD: Miloslav Hudec, Pavel Červenka

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře jsou vloženy informace ve věci žádosti o odškodnění Magdalény Novákové.

 

Informace ke kvalitě digitálního televizního příjmu

... Technikem bylo zjištěno, že antény i zesilovače pracují bezchybně, síla signálu je více než dostatečná. Skutečná závada je mezi účastnickou přípojkou a televizním přijímačem, tedy v přípojné šňůře....

Podrobná informace k problému a doporučení, jak si odstraníte závadu nekvalitního přijmu u svého TV přijímače

 

Informace vedení NBD ze dne 25.5.2016

Do rubriky Dokumenty a formuláře byly vloženy informace k hospodaření družstva, opravám bytového fondu a dalším pracem, informace k chystané členské schůzi, aj..

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis ze školení domovníků NBD ze dne 28.4.2016.

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis ze schůze kontrolní komise, která se konala 5.3.2016.

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis ze schůze kontrolní komise a představenstva družstva, která se konala 31.1.2016.

 

OZNÁMENÍ:
Odečty poměrových měřičů tepla a bytových vodoměrů se uskuteční ve dnech 13. a 14. 2. 2016 - viz. rozpis časů na vchodových dveřích každého č.p. 
Za NBD Miloslav Hudec, Pavel Červenka

 

Dne 30.1. 2016 (sobota) v 18.00 hodin se uskuteční kontrolní komise Nymburského bytového družstva. Bude nutné probrat opravu kanalizačního systému v č.p. 2275, prasklé topení a opravu v č.p. 2279 a další. Místo konání bude upřesněno až podle počtu přihlášených osob. Svoji účast je možné potvrdit na tel. 724 117 262 p. Hudec, 602 212 264 p. Červenka. Děkujeme. Za NBD Miloslav Hudec