Jdi na obsah Jdi na menu

Archiv - novinky a aktuality rok 2018

 

 

 

 • Do rubriky Fotoalbum (Fotodokumentace rok 2018) byly vloženy další fotografie z bytu č. 1, Říční 2279, kde došlo k havárii otopného systému. Na celkovém řešení této události pracujeme.

 

 • Do rubriky Fotoalbum (Fotodokumentace rok 2018) byly vloženy fotografie z bytu číslo 1, č.p. 2279. 

V neděli 7.10.2018 v ranních hodinách došlo v č.p. 2279 k havárii otopného systému. Pravděpodobně vlivem sedání betonového plata došlo k přestřižení přívodu (trubky) otopného média v podlaze bytového domu. Havárii řešil technik pan Hudec a v odpoledních hodinách byl zprovozněn ohřev TUV. Na celkovém vyřešení této události se nyní pracuje.

 

 

 

Přejeme vám krásné léto plné sluníčka, modré oblohy a usměvavých tváří. A prožití dovolené podle vašich představ.

Představenstvo Nymburského bytového družstva

hora-rip----.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Do rubriky Naše služby jsme zveřejnili zápis z proškolení o zacházení s elektrickým zařízením, elektrickými spotřebiči a elektrickým ručním nářadím.

 

 • POZVÁNKA

Zveme členy NBD na ČLENKOU SCHŮZI, která se koná dne 2.6.2018 od 17.00 hodin v restauraci U Koterů. Pozvánky jsou také vyvěšeny ve všech jednotlivých č.p.

Členská schůze je dle GDPR neveřejná a je pouze pro členy NBD.

Miloslav Hudec, předseda představenstva NBD

 

 • Připravili jsme a zprovoznili nové webové stránky Nymburského bytového družstva, které nyní dolaďujeme. Věříme, že se Vám nový design i přehlednost rubrik libí.

 

 • Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen dokument "Drobných oprav a údržby bytu", který vychází z novely nařízení vlády č. 308/2015 Sb. o drobných opravách souvisejících s užíváním bytu a běžné údržbě bytu, která tyto pojmy vymezuje.

 

 • Vedení NBD provedlo obhlídku lodžií v č.p. 2272 a 2273.  Byla zjištěna různá poškození, která povedou k opravám lodžií - přizvednuté dlaždice, na mnohých místech již vyrůstá z pod dlaždic mech, vlhkost a mráz poškozuje fasádu, v přilehlých bytech se objevuje vlhkost a někde již i plíseň. Oprava lodžií bude hlavním bodem připravované členské schůze.

 

 • Do rubriky Fotoalbum (Fotodokumentace rok 2018) byly vloženy fotografie poškozených lodžií.

 

 

 • Do rubriky Fotoalbum (Fotodokumentace rok 2018) byly vloženy další fotografie z čištění kanalizační přípojky pod domem č.p. 2276. Fotografie s utrženou a sesedlou betonovou šachtou k čistícímu otvoru v potrubí a prozatím provizorním zapěněním montážní pěnou.

 

 • Do rubriky Fotoalbum (Fotodokumentace roku 2018) byly vloženy fotografie z čištění kanalizační přípojky pod domem č.p. 2276 a posprejovaných oken v domě č.p. 2275.

 

 • Oznámení

Dne 22.3. 2018 proběhlo čištění kanalizační přípojky pod čp. 2276 z důvodu jejího úplného selhání - ucpání. Byla taktéž pročištěna kompletně kanalizace napojující čp. 2274 až 2276 do kanalizačního řádu města. Důvodem ucpání se ukázalo, že kdosi z čp. 2276 splachuje hadry na vytírání, dále velké množství dámských hygienických potřeb a buničité ubrousky. Pan Červenka taktéž vyfotografoval posprejovaná okna v čp. 2275. Bude odstraněno následující den při pravidelném úklidu vchodu (úklidová firma byla vyrozuměna). Oboje jsou naprosto zbytečné náklady. Za sebe, představenstvo i kontrolní komisi mohu pouze říci, že nechápeme počínání některých jedinců ...

 

 • Vážení sousedé.

O víkendu 3. a 4.2.2018 jsme prováděli odečty vodoměrů a poměrových indikátorů spotřebovaného tepla. S odečtovou firmou jsem prošel téměř všechny byty a promluvil téměř se všemi členy bytového družstva. Snažil jsem se zodpovědět všechny dotazy těch, kteří se nezúčastnili dílčích schůzí v jednotlivých č.p. Zodpověděl jsem dotazy týkající se rozúčtování energií, systému měření indikátorů spotřebovaného tepla, dotazy ohledně koeficientů jednotlivých bytů, kterými jsou násobeny spotřeby v těchto bytech atd. Zapsal jsem si podněty, návrhy na řešení problémů. Všemi těmito připomínkami se budeme postupně zabývat. Děkuji všem, kdož byli na odečty doma, za příjemné přijetí a podnětné návrhy. Termíny druhých odečtů budou včas zveřejněny.

Miloslav Hudec, předseda představenstva NBD

 

 • Oznámení

Při odečtech a kontrole jsme zjistili, že nám kdosi hází odpadky z okna. Nikoli do kontejneru či popelnice, ale na travnaté prostranství. Na fotografiích v rubrice Fotoalbum je zachycen stav za domem č.p. 2272 ze dne 4.2. 2018. A jen postřeh. Čím více toto prostranství pan domovník uklízí, tím více to komusi vadí a přes noc prostor opět zahltí odpadky... 

Za NBD: Miloslav Hudec, předseda představenstva

 

 • Oznámení

Dne 1.1 2018 domovník č.p. 2272 vyčistil patu okapového svodu - viz fotografie v rubrice Fotoalbum. Již několikrát jsme žádali obyvatele podkrovních bytů, aby nevyhazovali nedopalky z oken do okapového žlabu. Dochází k ucpávání paty okapového svodu a následně k podmáčení stěn přízemního bytu. V případě, že se situace bude opětovně opakovat, půjdou veškeré náklady na vzniklé škody za nájemníky z těchto horních bytů.

Za NBD: Miloslav Hudec, předseda představenstva

 

 • Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis ze schůzí NBD v jednotlivých číslech popisných. Schůze probíhaly během měsíců prosinec 2017 a leden 2018.