Jdi na obsah Jdi na menu

Novinky

ROK 2019

 

Do rubriky Fotoalbum (Fotodokumentace rok 2019, složka Výsledek návštěvy pracovníka společnosti poskytující internetové připojení) byly vloženy fotografie.

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis z jednání veřejné kontrolní komise NBD ze dne 14.6.2019.

 

Přejeme Vám krásné léto plné sluníčka, modré oblohy a usměvavých tváří. A prožití dovolené podle Vašich představ.

Představenstvo Nymburského bytového družstva

karlstejn.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do rubriky Fotoalbum (Fotodokumentace rok 2019, složka Stav kanalizace v č.p. 2275 a 2276 ) byly vloženy fotografie.

 

Informace k vyúčování za rok 2018.

Informace k vyúčtování za rok 2018

 

Pozvánka na veřejnou kontrolní komisi, která se koná v sobotu dne 8.6. 2019 od 18.00 hodin v restauraci "U Kotherů".

Za NBD Václav Šnobl, člen kontrolní komise

 

Do rubriky Fotoalbum (Fotodokumentace rok 2019, složka Problém ve společných prostorách č.p. 2272 ) byly vloženy fotografie.

 

OZNÁMENÍ

V č.p. 2278 došlo k havárii výměníku na teplou užitkovou vodu. Jak jsme se zmínili na poslední kontrolní komisi, ale už i na poslední členské schůzi, začínají prorezávat před cca pěti lety vyměněné bojlery. I v č.p. 2278 došlo již k proreznutí pláště výměníku. Situace byla řešena ihned v neděli 12.5. ve večerních hodinách. Všechny domovníky žádám o pravidelné kontroly kotelen. Jakýkoliv i menší únik vody může znamenat blížící se katastrofu. Bohužel se ukazuje, že kvalita dnešních výrobků je nastavena tak, aby výrobce pouze naplnil povinnost funkčnosti výrobku v délce zákonem stanovené záruční doby.

Za předsednictvo NBD: Miloslav Hudec

 

Do rubriky Fotoalbum (Fotodokumentace rok 2019, složka Poškozená malba ve společných prostorách č.p. 2274 ) byly vloženy fotografie.

 

OZNÁMENÍ

Ve dnech 6. a 7.5.2019 vždy od 15.00 hodin proběhne v NBD protipožární prohlídka ve společných prostorách bytových domů. Zároveň také pravidelná kontrola rozvodu plynu a plynových přípojek v bytech.

 

Do rubriky Fotoalbum (Fotodokumentace rok 2019, složka Akce "Ukliďme Česko") byla vložena fotografie.

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis z jednání veřejné kontrolní komise NBD ze dne 20.4.2019.

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis z jednání členské schůze NBD.

 

POZVÁNKA na akci "Ukliďme Česko", která se koná v sobotu 20.4.2019 s následným opékaním buřtů ...

Akce Ukliďme Česko dne 20.4.2019

 

Do rubriky Fotoalbum (Fotodokumentace rok 2019, složka Opravy lidžií) byly vloženy fotografie z prováděných prací.

 

POZVÁNKA na členskou schůzi NBD, která se koná v sobotu 30. března 2019 od 16.00 hodin v pohostinství Dřevák.

Představenstvo NBD

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byla vložena žádost pro MěÚ Nymburk.

 

Do rubriky Fotoalbum (Fotodokumentace rok 2019, složka Stabilizace betonové vany v č.p. 2276) byly vloženy fotografie z provedených prací v šachtě - čistícím otvoru kanalizace v č.p. 2276.

 

Vážení přátelé,

v únoru jsme zrealizovali odečty vodoměrů a poměrových měřidel na radiátorech. Chtěl bych poděkovat všem za milé uvítání v bytech. Snažil jsem se se všemi promluvit, vyslechnout strasti, přijmout podněty. Mohu vás ubezpečit, že všemi podněty se budeme zabývat. V č.p. 2276 je již na základě podnětů dokončena oprava čistící šachty přípojky kanalizace. V současnosti připravujeme členskou schůzi. Přeji všem mnoho štěstí a klidné a příjemné bydlení na Labské terase.

Milan Hudec, předseda představenstva NBD
 

Do rubriky Fotoalbum (Fotodokumentace rok 2019, složka Opětovné závady v podkrovních bytech č.p. 2274, 2276, 2279) byly vloženy fotografie z podkrovních bytů č.p. 2274, 2276, 2279 (rosení oken, zatékání kolem oken, plíseň atd.). A bylo zde vloženo také video z pořadu Občanské judo již z roku 2007.

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis z jednání kontrolní komise NBD ze dne 4.1.2019 s dodatkem informací k havarijním událostem a závadám, které se staly od 2. poloviny ledna 2019.

 

Do rubriky Fotoalbum (Fotodokumentace rok 2019) byla vložena fotografie okolí u popelnic.

 

Dne 10.1.2019 proběhla v č.p. 2276 schůzka k havárii - sednutí betonové vany, ve které je umístěn čistící otvor kanalizace. 

Této schůzky se zúčastnili pouze dva bydlící členové NBD, přesto jsme dohodli určitou koncepci řešení stavu.

 

Do rubriky Fotoalbum (Fotodokumentace rok 2019) byly vloženy fotografie z č.p. 2276, kde došlo k sednutí betonové vany, ve které je umístěn čistící otvor kanalizace.

 

V č.p. 2276 byla avizována schůzka na 10.1. 2019 v 19 hodin k řešení havárie -  sednutí betonové vany, ve které je umístěn čistící otvor kanalizace.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Rubriky