Jdi na obsah Jdi na menu

Archiv - novinky a aktuality rok 2015

Vážení přátelé,

přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků v klidu a pohodě a v Novém roce 2016 pevné zdraví, hodně lásky a vzájemného porozumění.

Za NBD Miloslav Hudec, Pavel Červenka
Za KK Ladislav Levinský

 

Informace vedení NBD ze dne 10.12.2015: odvětrání stoupaček, výměna vložek FAB, servis kotelen, úspory družstva na základě svépomocných prací a oprav, atd.

Informace vedení NBD ze dne 10.12.2015

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis z členské schůze NBD, která se konala 7.11.2015

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis ze schůze představenstva, kontrolní komise a členů NBD, která se konala 24.10.2015

 

Stížnost na výkaly od psů ze dne 25.10.2015

Stížnost na výkaly od psů

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen protokol o provedené revizi kanalizace dne 27.8.2015

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis z informační schůzky NBD, která se konala 22.8.2015

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis ze schůze kontrolní komise a představenstva družstva, která se konala 8.8.2015

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis ze schůze představenstva NBD a kontrolní komise, která se konala 30.5.2015.

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis ze schůze představenstva NBD a kontrolní komise, která se konala 9.5.2015.

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře, do složky Archiv - dokumenty rok 2010 až 2013 byly vloženy zápisy z kontroly hospodaření z 12.9.2010, 4.3.2011 a 19.9.2012.

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře byl vložen zápis ze schůzky představenstva NBD, kontrolní komise a domovníků, která se konala 2.5.2015.

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře bylo vloženo Usnesení rady města Nymburk č. 114 ze dne 11.3.2015, které se týká podnájmů bytů ve správě a spoluvlastnictví Nymburského bytového družstva.
Představenstvo NBD
25.3.2015

 

Do rubriky Dokumenty a formuláře bylo vloženo Usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 19.3.2015 ve věci určení data úmrtí zemřelého Ladislava Hanuše a vyhláška soudu s výzvou občanům.
Prosíme, věnujte výzvě pozornost, děkujeme.
Představenstvo NBD
22.3.2015

 

Důležitá informace pro členy Nymburského bytového družstva

Vážení, vzhledem k úpravě legislativy se mění v evidenčních listech záloh název  "ostatní služby"  na  "provozní náklady".  Na nových evidenčních listech v současné době pracuje účetní firma.

Miloslav Hudec, předseda představenstva NBD
17.3.2015

 

Nymburské bytové družstvo je zaregistováno na YouTobe:
https://www.youtube.com/channel/UCNo2rXO7CkBLp9yjytHqDKg/feed?view_as=public

 

Video s reportáží z května 2007 v Občanském judu.
Problémy s kvalitou stavby domů na Labské terase, které byly dostavěny v roce 2002.

Na YouTobe najdete reportáž zde: https://www.youtube.com/watch?v=tAByrImJJHo

 

Vážení přátelé,
     na základě doporučení poslední členské schůze oznamujeme, že Nymburské bytové družstvo již nebude povolovat pronájmy bytů třetím osobám.
     Byty byly jednak postaveny se státní dotací a každý souhlasil s podmínkami pro příjem dotace. Jednou z podmínek bylo to, že byty budou používány k trvalému nájemnímu bydlení družstevníků - viz. Zástavní smlouva, která současně umožňuje při nedodržení této podmínky udělit finanční sankce.           
     Dalším důvodem k tomuto kroku jsou stížnosti bydlících členů na poničené vchody vinou neustálého stěhování třetích nájemců. Přitom naúčtovat poničený vchod konkrétnímu členu bytového družstva, jehož třetí nájemce škodu způsobil, je prakticky nemožné. A to z důvodu dokazování. Přesto, že je často znám konkrétní viník, majitel družstevního podílu se hájí někdy až agresivně slovy například: "Tak mi to dokažte, ukažte mi fotky." atd.
Podobné se skutečně stalo např. v č.p. 2274, kdy dva týdny po vymalování došlo vinou stěhování opětovně ke zničení nové malby (červen 2014 - viz foto ve Fotoalbu). Těm, kteří vlastní družstevní podíl jen proto, aby byt pronajímali a měli z toho zisk pro sebe, pramálo záleží na tom, že svým jednáním obtěžují ostatní slušné bydlící členy BD. Často totiž přijdou do kanceláře s tím, že si prostě našli "obětˇ" (doslova), která jim zaplatí hypotéku na dům. ... "O ostatní se vy v bytovém družstvu postarejte!"
     Proč by trvale bydlící členové BD měli mít otlučené dveře od bytů vinou neustálého stěhování nábytku a vybavení bytu ? Proč by měli žít ve špinavém vchodě s otlučenými zdmi ? Proč by měli vynakládat finanční prostředky na opravy poničených vchodů ? Domníváme se, že je nutné hlavně hájit zájmy slušných, zde bydlících lidí a nikoli spekulantů.

     Do rady Města Nymburk šel (dle dohody na poslední členské schůzi - viz zápis) návrh na stop stav podnájmů s tím, že dlouhodobé a schválené podnájmy se nechají doběhnout.

Za NBD Miloslav Hudec, Pavel Červenka
Za KK Ladislav Levinský

3.3.2015

 

Vážení,

     v minulém týdnu probíhaly v našem bytovém družstvu odečty poměrových měřidel a to jak měřidel pro spotřebované teplo, tak měřidel spotřebované studené i teplé užitkové vody.
Zároveň s odečty probíhaly i výměny vodoměrů. Starým vodoměrům končil platný cejch tj. zkušební známka, která zaručuje platnost naměřených údajů v konkrétní třídě přesnosti dané zákonem. Předešlé výměny vodoměrů probíhaly před pěti lety, od 10. února 2010.
Zároveň s montáží nových vodoměrů, které jsem se osobně zúčastnil, byla provedena vizuální kontrola šachet, prostříkání kovových armatur ochranným olejovým prostředkem a taktéž jsem osobně promluvil se všemi členy BD. Probrali jsme problémy členů, možná zlepšení v bydlení a další.
Chtěl bych všem poděkovat za čas strávený při těchto pracích, za všechny připomínky, podněty a hlavně za skvělé přijetí ve všech domácnostech.

S přáním všeho nejlepšího Miloslav Hudec, předseda představenstva NBD
24.2.2015

 

Dne 13.12.2014 jednalo představenstvo Nymburského bytového družstva a sešla se kontrolní komise družstva, zde je zápis

str. 1 - zapis-jednani-predstavenstva-a-kontrolni-komise-13.12.2014

str. 2 - zapis-jednani-predstavenstva-a-kontrolni-komise-13.12.2014